Wspieramy wychowanie

W wychowaniu uczniów działamy zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci, ponieważ wiemy, że pierwszym wychowawcą dziecka jest rodzic. Wspieramy także rodziny we wzrastaniu w kompetencjach wychowawczych.

Szkoła dla chłopców

Sposób działania szkoły Azymut podyktowany został potrzebami chłopców. Metody dydaktyczne, system oceniania czy nawet plan dnia, ukształtowane zostały z uwazględnieniem męskiego charakteru naszej placówki.

Tworzymy społeczność

Jako nauczyciele oraz rodziny skupione wokół szkoły, tworzymy społeczność i mimo, że różnimy się od siebie, realizujemy podobną wizję wychowawczą.

Tutoring rodzinny

W naszej szkole nie ma wywiadówek. Każda rodzina ma przydzielonego opiekuna, który na bieżąco spotyka się z uczeniem oraz 3 razy w roku z rodzicami. Dzięki temu możliwa jest spójna praca wychowawcza w szkole i w domu.

Unikalny system oceniania

W naszych szkołach oceniane są zarówno praca jak i postawa. Połączenie tych dwóch elementów daje kompletny obraz osiągnięć ucznia.

Wartości chrześcijańskie

W naszej szkole chcemy wychować szczęśliwego człowieka, zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym oraz silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień.

Oswajanie lisa w klasach V i VI

dodano: 2017-04-03 | liczba zdjęć: 5

W ramach warsztatów "Oswajania lisa" uczniowie klas V i VI uczyli się okazywania różnych postaw. Warsztaty przyjęły postać krótkich scenek, dzięki...

Żołnierze Niezłomni - cykl lekcji w Azymucie

dodano: 2017-04-03 | liczba zdjęć: 4

W inicjatywy pana Krystiana, w marcu dwie lekcje historii poświęcone były życiorysom Żołnierzy Niezłomnych.Krystian Brojek, nauczyciel historii: W...

Temat: „Wycieczka rekreacyjna łącząca sport i wykwintny obiad w restauracji”

dodano: 2017-04-03 | liczba zdjęć: 8

W czwartek chłopcy z klasy 6 wraz z wychowawcą p. Karolem Jabłońskim i nauczycielem WF-u p. Wojciechem Pielechem wybrali się na rekreacyjną wycieczkę...