Breadcrumbs

Slider

  • slide 2013_10_20 (4)

Treść witryny Azymut - Szkoła Podstawowa - Partner Stowarzyszenia SternikAktualności

Rozwój osobisty

Pierwszym czynnikiem stymulującym osobisty rozwój dziecka jest zaufanie do każdego ucznia. Oparte jest ono na rozpoznaniu jego talentów i przekonaniu, że jest on w stanie je rozwinąć. W budowaniu zaufania należy odróżnić kontrolę od nadzoru. Ścisła kontrola wyrabia w dziecku przekonanie, że odpowiedzialność za jego pracę ponosi w ostatecznym rozrachunku kontrolujący i wpływa demotywująco na osobiste zaangażowanie oraz rozwijanie odpowiedzialności. Roztropny nadzór pomaga uczniowi realizować zadania i zwiększać zakres własnej odpowiedzialności wraz z wzrastaniem w latach.

więcej >>

Mundurek

Pozwala on uniknąć zróżnicowania ze względu na status majątkowy, a przede wszystkim pomaga w procesie wychowawczym – łatwiej jest pomóc uczniowi w zachowaniu należytego wyglądu zewnętrznego, ponieważ wiadomo, jaki jest standard obowiązującego ubioru.

więcej >>

Ocenianie

Oceny wystawiane uczniom nie są ogłaszane publicznie – wynika to faktu, iż mają one charakter osobisty i nie powinny służyć do porównywania się z innymi.

więcej >>

Liczebność klas

Klasy w szkołach „Sternika" celowo są duże (do 30 osób w szkole dla chłopców, do 25 w szkole dla dziewcząt). Chodzi tu o uczenie odnajdowania się w zróżnicowanej społeczności, o zdobycie umiejętności współpracy oraz wykształcenie umiejętności doceniania talentów innych ludzi. W większej klasie uczennice/uczniowie mają więcej możliwości znalezienia przyjaciółki lub przyjaciela. Łatwiej jest również podzielić klasę na zespoły w celu rozwijania umiejętności pracy grupowej.

więcej >>

Fundamenty

Szkoły „Sternika" opierają się na następujących fundamentach:

więcej >>

Przekaz wiary i rola Opus Dei

Wiara jest najbardziej osobistym aktem człowieka. Dlatego – zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego – wychowanie religijne w szkole odbywa się z wielkim szacunkiem dla wolności sumień.

Człowiek ma tym większą wolność w praktykowaniu wiary, im bardziej poszerza wachlarz cnót ułatwiających życie chrześcijańskie takich, jak np.: szczerość, hojność, miłość bliźniego, duch służby. Wzrost tej wolności odbywa się również poprzez dogłębne poznanie zasad wiary, zgodnie z zasadą, że nie można w sposób wolny wybrać tego, czego się nie zna.

więcej >>

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK-owie)

Rada Zarządzająca wybiera w każdej klasie przynajmniej jedno małżeństwo, które:

więcej >>

Rodzice, nauczyciele, uczniowie

Wspólnotę szkolną tworzą rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy przyjmują te same zasady i uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu edukacyjnym, podejmując odpowiedzialność na polu właściwym dla każdej z tych grup.
Zasady te wynikają z jednakowego pojmowania prawdy o człowieku i rodzinie: każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdy ma inne talenty, każdy zasługuje na szacunek i indywidualne traktowanie; rodzina jest miejscem, w którym człowiek uczy się żyć dla innych, budować sprawiedliwe społeczeństwo, w którym szanuje się drugiego człowieka dlatego, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że jest bogaty, inteligentny, czy odnosi sukcesy.

więcej >>

Współpraca rodziców i szkoły

1. Decyzja wychowawcza

Rodzice, którzy decydują się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika", poznają najpierw model, który wybrali założyciele. Służy temu rozmowa z przedstawicielem rodziców - założycieli, spotkanie z inną rodziną znającą już dobrze szkołę oraz (ewentualnie) udział w wykładach i warsztatach. W wyniku tych spotkań obie strony – rodzina oraz szkoła na podstawie uzyskanej wiedzy podejmują decyzję, czy możliwa jest współpraca w realizacji proponowanego modelu. Obopólna zgoda (szkoły i rodziców, jak również dzieci, gdy są one już w starszym wieku) jest warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy.

więcej >>

Zasady

Model edukacyjny „Sternika" opiera się na wychowaniu całościowym, które obejmuje wszystkie aspekty osobowości ucznia. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

więcej >>

Źródła

Szkoły „Sternika" powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych.

więcej >>

Polecamy

  • Promienie

Kalendarium Szkoły

loader

Kanał YouTube

 

Copyright © azymut.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Tworzenie stron WWW