Wspieramy wychowanie

W wychowaniu uczniów działamy zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci, ponieważ wiemy, że pierwszym wychowawcą dziecka jest rodzic. Wspieramy także rodziny we wzrastaniu w kompetencjach wychowawczych.

Szkoła dla chłopców

Sposób działania szkoły Azymut podyktowany został potrzebami chłopców. Metody dydaktyczne, system oceniania czy nawet plan dnia, ukształtowane zostały z uwazględnieniem męskiego charakteru naszej placówki.

Tworzymy społeczność

Jako nauczyciele oraz rodziny skupione wokół szkoły, tworzymy społeczność i mimo, że różnimy się od siebie, realizujemy podobną wizję wychowawczą.

Tutoring rodzinny

W naszej szkole nie ma wywiadówek. Każda rodzina ma przydzielonego opiekuna, który na bieżąco spotyka się z uczeniem oraz 3 razy w roku z rodzicami. Dzięki temu możliwa jest spójna praca wychowawcza w szkole i w domu.

Unikalny system oceniania

W naszych szkołach oceniane są zarówno praca jak i postawa. Połączenie tych dwóch elementów daje kompletny obraz osiągnięć ucznia.

Wartości chrześcijańskie

W naszej szkole chcemy wychować szczęśliwego człowieka, zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym oraz silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień.

Nowy konserwator w szkole

dodano: 2018-02-19 | liczba zdjęć: 4

W szkole rozpoczął pracę nowy konserwator Pan Grzegorz Łękarski. Pan Grzegorz potrafi naprawić dosłownie wszystko. Nie ma dla niego rzeczy nie do...

W Muzeum Starożytnego Hutnictwa

dodano: 2018-02-16 | liczba zdjęć: 13

Podczas dzisiejszych zajęć w Muzeum Hutnictwa uczniowie klasy II odkryli jedno z najstarszych rzemiosł – garncarstwo. Poprzez samodzielną pracę, pod...

Klasa 3b i zasady występowania przed klasą

dodano: 2018-02-15 | liczba zdjęć: 9

Na początku zajęć prezentowałam chłopcom typowe błędy, jakie popełniamy występując przed innymi (brak kontaktu wzrokowego, mówienie bardzo szybko...