Nasze fundamenty stanowi 5 głównych filarów. Są to podstawy funkcjonowania szkół „Sternika”:

  • wiodąca rola rodziców w wychowaniu dzieci - działamy zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci, ponieważ wiemy, że pierwszym wychowawcą dziecka jest rodzic;
  • wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), czyli rozwijanie umysłu, woli, ciała, ducha i emocji,  w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia;
  • edukacja zróżnicowana – realizujemy ten sam program inaczej dla dziewcząt i chłopców w poszanowaniu ich równości i różnic między nimi;
  • wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską i nauką Kościoła katolickiego, chcemy wychować szczęśliwego człowieka, zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym oraz silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień;
  • wspólnota rodzin – tworzymy społeczność i mimo, że różnimy się od siebie, realizujemy podobną wizję wychowawczą.