Z okazji pierwszego śniegu w tym roku klasa startowa oddała się białemu szaleństwu. Chłopcy lepili bałwana, oraz grali w śnieżko piłkę- zasady jak w zwykłej piłce nożnej ubogacone o rzucanie się śnieżkami. Chłopcy liczyli celne rzuty. Niezaplanowanym, lecz bardzo pożytecznym efektem zabawy było odśnieżenie boiska. Przy okazji ponawiamy prośbę o ubrania adekwatne do pogody, nawet jeśli chłopcy wyjeżdżają samochodem z ciepłego garażu ubranie się przyda. Uczniowie codziennie spędzają minimum pół godziny na dworze.