Wszystkie metody mają na celu pomóc dziecku pokonywać kolejne etapy rozwoju czytania, pisania i myślenia matematycznego. Polegają na wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, odporności emocjonalnej dziecka oraz na budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.


 • Metody językowe

  Metody językowe

  W naszej szkole liter uczymy najlepszą metodą dostępną na polskim rynku - metodą „Dobrego Startu” prof. M. Bogdanowicz. Wielozmysłowe uczenie się liter wpływa na lepsze zapamiętywanie i utrwalania właściwych wzorców. Czytania uczymy uznaną metodą krakowską prof. J. Cieszyńskiej.

  więcej...

 • Metody matematyczne

  Metody matematyczne

  W nauce matematyki wykorzystujemy metodę harmonijnego rozwoju myślenia matematycznego prof. E. Gruszczyk–Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Korzystamy także z licznych, autorskich, pomocy, m.in. do nauki pomiaru czasu z pomocy „kolorowy zegar”.

  więcej...

 • Pracujemy nad emocjami uczniów

  Pracujemy nad emocjami uczniów

  Naszym uczniom pomagamy nazywać i rozpoznawać emocje bazując na programie „Przyjaciele Zippiego”. Kształtujemy także umiejętność samodzielnego rozwiązywania konfliktów autorską metodą „sygnalizator”.

  więcej...

 • Czuwamy nad rozwojem

  Czuwamy nad rozwojem

  Uczniowie klas O-III objęci są opieką terapeutyczno-logopedyczno-pedagogiczną. Kilkukrotnie w ciągu nauczania początkowego badani są testami przesiewowymi pod kątem trudności logopedycznych zagrożenia dysleksją, a także specyficznymi trudnościami w uczeniu się.