Na każdym etapie edukacyjnym stosujemy metody dydaktyczne dopasowane do potrzeb rozwojowych naszych uczniów. Stosowane przez nauczycieli metody zostały wyselekcjonowane z szerokiego wachlarza nowatorskich programów dostępnych na naszym rynku edukacyjnym.


 • Język polski w Azymucie

  Język polski w Azymucie

  Język jest codziennością naszych uczniów. To nim porozumiewają się, używają go do opowiadania o swoich przeżyciach, emocjach, opowiadają nim o świecie i za jego pośrednictwem uczą się o nim. Na lekcjach języka polskiego w Azymucie stawiamy na kształcenie świadomości językowej na wielu poziomach, zwłaszcza w kontekście świadomego użytkowania języka i rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

  więcej...

 • Matematyka dla chłopców

  Matematyka dla chłopców

  Lekcje matematyki prowadzone są zgodnie ze popularnym cytatem z Konfucjusza: „Powiesz – zapomnę, pokażesz – zapamiętam, przeżyję, doświadczę – zrozumiem.” W pracy z chłopcami ważne jest precyzyjne formułowanie zagadnień,chłopcy lubią krótkie, zwięzłe komunikaty, prezentujące jasność przekazu. Bardzo lubianą przez uczniów metodą jest wprowadzanie elementu rywalizacji na zajęciach (np. praca w grupach czy przy projekcie), bo chłopcy uwielbiają rywalizować.

  więcej...

 • Muzyka dla chłopców

  Muzyka dla chłopców

  Na zajęciach muzycznych uczniowie poznają zasady i historię muzyki, oraz słuchają największych dzieł które interpretują. Nasi uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności gry na kółku instrumentalnym i indywidualnych lekcjach gry na fortepianie i skrzypcach, oraz wokalnych na chórze.

  więcej...

 • Historia w Azymucie

  Historia w Azymucie

  Zajęcia historii są bardzo ważnym elementem misji edukacyjnej naszej placówki.Kwestią wyróżniającą lekcje w szkole Azymut jest dbałość o postawy patriotyczne, kształtowane z zaangażowaniem poprzez przekazywanie wiedzy. Historia jest wykładana zgodnie z prawdą, z troską o rzetelność faktów i w kontekście wartości.

  więcej...

 • Przyroda

  Przyroda

  Lekcje przyrody pomagają w zrozumieniu otaczającego uczniów świata. Na początku przyrodniczej przygody poznają najbliższe otoczenie – posługując się przyrządami do pomiarów i obserwacji uczą się obserwować naturę w pobliżu domu i szkoły. Śledzą i nazywają zjawiska atmosferyczne. Zdobywają także podstawowe informacje dotyczące budowy i działania ludzkiego organizmu.

  więcej...

 • Religia - czytanie ze zrozumieniem

  Religia - czytanie ze zrozumieniem

  Podczas zajęć z religii wdrożyliśmy strategię czytania ze zrozumieniem – gimnazjaliści pracując z tekstami wychwytują istotne informacje, określają główną myśl tekstu, określają główną myśl poszczególnych części tekstu oraz formalny i nieformalny ton wypowiedzi.