Organem prowadzącym nasze szkoły jest Fundacja Sternik – Warszawa Zachód. Fundacja dba o spójność modelu edukacyjnego we wszystkich naszych placówkach oraz jego zgodność z założeniami. Skupienie wszystkich naszych placówek w ramach jednego organu prowadzącego ułatwia rodzinom kontakt w sprawach finansowych i administracyjnych.

Fundacja Sternik – Warszawa Zachód
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
NIP: 534-24-83-079 REGON: 145877890 KRS:0000396442
e-mail: fundacja.warszawa-zachod@azymut.edu.pl 
Tel./fax 22 3974710