Szkoły „Sternika" powołali do życia rodzice poszukujący dla swoich dzieci modelu edukacyjnego, który połączy naukę z wychowaniem. Chcieli kształcić dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, aby wyrosły na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynika w równym stopniu z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych.

Założyciele uważali, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na wychowanie dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym. Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w domu i w szkole, postanowili założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi – od przedszkola do matury. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice.

Założyciele szkół nawiązali kontakt z Institució Familiar d'Educació (IFE) z Barcelony (Katalonia, Hiszpania), prosząc o nadzór merytoryczny i przekazanie doświadczeń. IFE zostało założone w 1969 r. i prowadzi obecnie 13 placówek edukacyjnych dla ośmiu tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin. Szkoły IFE należą do kilkuset tego typu placówek na całym świecie.

Warto dodać, że szkoły takie powstały dzięki inspiracji świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Św. Josemaría potrafił nie tylko trafnie diagnozować przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, przede wszystkim uświadomił rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z przekonaniami i wartościami przekazywanymi w domu.

Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że misję wychowania realizują w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.