• Program językowy

  Program językowy

  Znajomość języka angielskiego jest umiejętnością niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie. Jest narzędziem wykorzystywanym do zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań czy uzyskiwania aktualnych wiadomości o świecie, zarówno przez uczniów, jak i dorosłych . Dlatego nauka języka angielskiego, jako pierwszego języka obcego poznawanego przez chłopców, zajmuje w naszej szkole szczególne miejsce w wśród nauczanych przedmiotów.

  więcej...

 • OXFORD - egzaminy zewnętrzne

  OXFORD - egzaminy zewnętrzne

  Poziom znajomości języka angielskiego wszystkich uczniów badany jest raz do roku przy pomocy testów dostarczanych przez Oxford English Testing - gałąź renomowanego wydawnictwa Oxford University Press. Wyniki testu przedstawiane są zarówno w postaci punktowej, jak i osiągniętego poziomu CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). Dostarczają one uczniom, rodzicom i nauczycielom obiektywnej informacji o przyroście wiedzy i zdobytych umiejętnościach. Na ich podstawie możliwe jest planowanie dalszej pracy oraz optymalny dobór materiałów.

 • Liczba godzin języków obcych

  Liczba godzin języków obcych

  We wszystkich klasach w szkole, od startowej po gimnazjum, prowadzone jest pięć godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo. Ponadto uczniowie mają zajęcia z różnymi nauczycielami, w proporcji godzinowej 3+2. Ma to na celu przyzwyczajanie uczniów do różnych akcentów i stylów wymowy oraz położenie większego nacisku na mówienie i komunikację, co jest głównym tematem dwóch lekcji w tygodniu.

 • Program National Geographic Odkrywca

  Program National Geographic Odkrywca

  W ramach zajęć języka angielskiego prowadzone są lekcje w oparciu o dwujęzyczny magazyn *National Geographic Odkrywca*. Dzięki temu wprowadzane są elementy CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli wykorzystywanie języka obcego jako narzędzia do zdobycia wiedzy z innych dziedzin.