W ramach urozmaicania zajęć i wzmacniania w naszych uczniach wewnętrznej motywacji do zdobywania wiedzy każdy z naszych nauczycieli raz w tygodniu przeprowadza "lekcję inną niż wszystkie".

"Lekcje inne niż wszystkie" odbywają się według specjalnie przygotowanego scenariusza, w którym jest miejsce na nowatorskie metody aktywizujące uczniów i pzekazujące im wiedzę w sposób odbiegający od typowo szkolnych metod dydaktycznych.

Chłopcy mają okazję samodzielnie przeprowadzać badania empiryczne, tworzyć nowe formy artystyczne czy własne gry planszowe, wchodzić w rolę bohaterów literackich i oswajać się z technologią przez rejestrację dźwięku czy nagrywanie filmów.

Z każdej "lekcji innej niż wszystkie" powstaje unikatowa fotorelacja zamieszczana w naszym Tygodniku