Klasy w szkołach „Sternika" celowo są duże (około 25 uczniów). Chodzi tu o uczenie odnajdowania się w zróżnicowanej społeczności, o zdobycie umiejętności współpracy oraz wykształcenie umiejętności doceniania talentów innych ludzi.

W większej klasie uczniowie mają więcej możliwości znalezienia przyjaciółki lub przyjaciela. Łatwiej jest również podzielić klasę na zespoły w celu rozwijania umiejętności pracy grupowej.

W większej klasie można uzyskać także odpowiednią dynamikę lekcji. Uczniowie stają się bardziej śmiali, łatwiej jest im wyrażać swoje opinie.

W wypadku szkoły dla chłopców bardzo ważne są także gry zespołowe podczas zajęć sportowych, które w większej klasie są zawsze bardziej atrakcyjne.