W ramach promowania czytelnictwa wśród naszych uczniów oprócz zapewnienia codziennej półgodzinnej jednostki lekcyjnej przeznaczonej na ciche czytanie, oferujemy program "Maraton Czytelniczy" obejmujący wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.

Chłopcy zgłaszający chęć udziału w Maratonie Czytelniczym zobowiązują się do przeczytania jednej książki w każdym miesiącu. Starannie opracowana przez naszych nauczycieli lista lektur obejmuje pozycje wartościowe  zarówno pod względem warsztatu pisarskiego jak i płynącego z treści przekazu. Po przeczytaniu każdej książki chłopcy wypełniają kartę pracy na temat lektury i rozwiązują test sprawdzający znajomość fabuły.

Organizatorzy Maratonu Czytelniczego prowadzą ranking indywidualny i klasowy umieszczając wyniki z każdego miesiąca na specjalnie zaprojektowanej tablicy. Najbardziej wytrwali uczestnicy maratonu otrzymują pod koniec roku atrakcyjne nagrody. W ten sposób zachęcamy chłopców do rywalizacji w słusznej i wartościowej sprawie.