Rozwijając umiejętności naszych uczniów, korzystamy z metod pozwalających im kreatywnie uczyć się przez działanie w grupie i samodzielnie. Dzięki temu wiedza staje się ich osobistym doświadczeniem.


 • Debata oksfordzka

  Debata oksfordzka

  Celem tej metody jest dyskusja nad tezą i zachęcenie uczniów do głębszego poznania problemów, kształcenia umiejętności komunikacyjnych i podejmowania decyzji. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Duży nacisk kładziemy na szacunek wobec interlokutorów oraz umiejętność bronienia tezy, poprzez wysuwanie merytorycznych argumentów. Debatą kieruje jedna osoba, która określa swoją rolę, przedstawia problem, przekazuje głos i podsumowuje.

 • Praca w kręgu

  Praca w kręgu

  To podstawowa technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami. Siedzenie w kręgu umożliwia wszystkim kontakt wzrokowy, sprzyja nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego, wyrównuje pozycje społeczne i zmniejsza dystans między prowadzącymi a uczestnikami. Dzięki tej metodzie uczniowie uczą się słuchać, szanować wypowiedzi rozmówców.

 • Mapy myśli

  Mapy myśli

  Nielinearny sposób notowania, który poprzez pobudzanie wyobraźni, stosowanie kolorów oraz słów kluczowych sprzyja „używaniu” obu półkul mózgowych. Sprzyja to procesom zapamiętywania, kreatywności i pozwala na lepsze wykorzystanie intelektualnych możliwości uczniów szkoły Azymut.