Zespół nauczycielski „Azymutu” tworzą odpowiedzialni profesjonaliści, którzy znają i realizują misję naszej szkoły. Dbamy o nieustanny rozwój, nie tylko powierzonych nam uczniów, ale także o własny, by móc im jak najwięcej przekazać. Pracujemy w duchu wartości chrześcijańskich, dlatego naszych uczniów pojmujemy jako osobową całość. Z pasją współtworzymy społeczność „Azymutu”. • Grzegorz Stanio

  stanowisko: Dyrektor szkoły

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Przez całą swoją karierę zawodową jestem zaangażowany w...

  więcej... • Paweł Mazanka

  stanowisko: Dyrektor ds. wychowawczych
  Członek Rady Zarządzającej, koordynator zespołu wychowawczego

  Jestem absolwentem filozofii i pedagogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłem szkolenie dla psychoterapeutów Laboratorium Psychoedukacji, Kurs Tutorów Collegium Wratislaviense oraz serię...

  więcej... • Mateusz Bonikowski

  stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
  Członek Rady Zarządzającej, koordynator zespołu ds języków obcych

  Ukończyłem Uniwersyteckie Kolegium Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletnie studium na kierunku Handel Zagraniczny. Pracę nauczyciela zacząłem 10 lat temu w szkołach językowych...

  więcej... • Dobromił Błachowiak

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Koordynator zespołu ds klas 0-III, terapeuta

  Jestem absolwentem wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością wczesna edukacja. Ukończyłem także studia pedagogiki...

  więcej... • Michał Molga

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Koordynator ds.promocji i rozwoju

  Jestem absolwentem Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu pod patronatem UMCS Lublin, ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie-...

  więcej... • Dariusz Wijas

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Koordynator ds. tutoringu, członek zespołu wychowawczego

  Przede wszystkim jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Ukończyłem Pedagogikę terapeutyczną i wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od razu po studiach...

  więcej... • Hanna Boguta-Marchel

  stanowisko: Psycholog szkolny
  Członek zespołu wychowawczego

  Hanna Boguta-Marchel, psycholog, członek zespołu wychowawczego, koordynator zespołu ds. wspierania nauczania. Jestem psychologiem, mediatorem w sprawach rodzinnych (Fundacja Dobrych Rozwiązań), filologiem...

  więcej... • Norbert Zieliński

  stanowisko: Nauczyciel języka polskiego
  Koordynator bloku przedmiotów humanistycznych

  Jestem absolwentem Filologii polskiej i logopedii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej ukończyłem klasę o profilu filmowym w liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Pracę...

  więcej... • Wojciech Gil

  stanowisko: Nauczyciel matematyki
  Koordynator bloku przedmiotów ścisłych

  Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa oraz Finanse i Rachunkowość. Od ponad 7 lat zdobywam praktyczne umiejętności w nauczaniu...

  więcej... • Wojciech Pielech

  stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego
  Koordynator ds. sportu

  Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, posiadam kwalifikacje trenera II klasy koszykówki i trenera przygotowania motorycznego w grach zespołowych a także instruktora...

  więcej... • Przemysław Dziawer

  stanowisko: Nauczyciel języka hiszpańskiego
  nauczyciel przyrody

  Jestem absolwentem Technikum Leśnego w Białowieży, geografii oraz biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także filologii hiszpańskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Podczas studiów...

  więcej... • Karol Jabłoński

  stanowisko: Nauczyciel plastyki
  nauczyciel informatyki i techniki

  W szkole AZYMUT jestem wychowawcą, tutorem i nauczycielem techniki, informatyki oraz sztuki (m.in. plastyki oraz kaligrafii). Jestem absolwentem wydziału nauczycielskiego. Ukończyłem studia magisterskie na...

  więcej... • Krystian Brojek

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  nauczyciel historii

  Jestem absolwentem Politologii o specjalności Kultura i Etyka Polityczna na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Ukończyłem Studia Podyplomowe na...

  więcej... • Jacek Lisiecki

  stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego

  Studiowałem na Instytucie Lingwistyki Stosowanej, posiadam również certyfikat CELTA wydany przez Cambridge University. Uczę od 20 lat. Pracowałem również jako tłumacz konferencyjny. Od czasu do czasu zdarza...

  więcej... • Maciej Czubak

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  nauczyciel przyrody

  Jestem wychowawcą klasy 3b i nauczycielem przyrody w klasach IV- VI. Prowadzę również koło przyrodnicze. Ukończyłem Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Warszawie....

  więcej... • Mateusz Dudzik

  stanowisko: Nauczyciel muzyki
  nauczyciel fortepianu

  Jestem absolwentem kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie uzyskałem tytuł magistra sztuki muzycznej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z...

  więcej... • Sebastian Kamiński

  stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  Sebastian Kamiński – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach na kierunkach filologia specjalność anglistyka...

  więcej... • Paweł Nowicki

  stanowisko: Asystent Rady Zarządzającej

  Jestem absolwentem administracji na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie studiuję w trybie zaocznym prawo finansowe i skarbowość na Uniwersytecie Warszawskim. Z Azymutem jestem związany od sierpnia 2016r. Mocno...

  więcej...