Uczniowie mieli za zadanie zmierzyć nasze bryły, następnie obliczyć objętość zgodnie z wzorem. Następnym krokiem było przeliczenie objętości na litry. Ostatecznie każda z grup sprawdzała poprawność swoich obliczeń wlewając potrzebną ilość wody do pojemników. Udało się uniknąć powodzi ;)