Ocenianie w naszych szkołach znacznie różni się od systemu powszechnie stosowanego w większości szkół w Polsce. Przede wszystkim uczniowie otrzymują noty nie tylko za zdobytą wiedzę i wypracowane kompetencje ale również za postawę wobec danego przedmiotu, a więc zaangażowanie, wysiłek i odpowiedzialne podejście do nauki. Te dwie jakości budują ostateczną ocenę z każdego przedmiotu.


 • Ocenianie w klasach 0-III

  Ocenianie w klasach 0-III

  W klasach 0-III stosujemy oceny opisowe i oceny zachowania, które dzięki atrakcyjnej formie graficznej są czytelne dla ucznia. Uczniowie otrzymują Oceny dzienne, odnoszące się do pracy i zachowania, wpisywane do specjalnych kalendarzy uczniowskich tzw. Agend. Agendy są także głównym środkiem komunikacji wychowawcy i rodziców.

  więcej...

 • Ocenianie w klasach IV-VIII

  Ocenianie w klasach IV-VIII

  W klasach IV-VIII stosujemy dwa rodzaje ocen: wiedzę i umiejętności oceniamy od 6 do 1, natomiast postawę od A do F. Uczniowie klas starszych także korzystają z agendy, jednak w odróżnieniu od klas 0-III, jest ona głównie narzędziem ucznia, rozwijającym samodzielność i odpowiedzialność za naukę

 • Świadectwa szkolne

  Świadectwa szkolne

  W naszych szkołach wydajemy 4 wewnętrzne świadectwa szkolne w ciągu roku i końcoworoczne świadectwo ministerialne. Taki system daje możliwość bieżącego śledzenia postępów ucznia i planowania pracy nad konkretnymi obszarami. Nasze wewnętrzne świadectwa zawierają oceny postawy wobec każdego przedmiotu oraz unikalne kategorie ocen wystawianych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

  więcej...

 • Personalizm

  Personalizm

  Oceny wystawiane uczniom nie są ogłaszane publicznie – wynika to z faktu, iż mają one charakter osobisty i nie powinny służyć do porównywania się z innymi. Świadectwa przekazywane są w zamkniętych kopertach adresowanych do rodziców – chcemy, żeby chłopcy otrzymywali jak najlepsze stopnie, ale dbamy o to, żeby nie uczyli się jedynie dla nich.