Nasza szkoła objęta jest opieką duszpasterską realizowaną we współpracy z Kapelanem Szkolnym i Prałaturą Opus Dei w Polsce.

Opieka duszpasterska w naszej szkole obejmuje:

  1. Msze Święte dla uczniów, nauczycieli i rodziców w szkolnej kaplicy (dwa razy w tygodniu)
  2. Możliwość spowiedzi dla chłopców i rodziców (w czasie obecności Kapelana w szkole)
  3. Dni skupienia dla Panów 
  4. Przygotowanie w szkole do I Komunii Świętej
  5. Regularne pogadanki dla uczniów prowadzone przez Kapelana
  6. Nadzór Kapelana nad realizacją katechezy szkolnej 

Dokładne terminy oraz wszelkie informacje duszpasterskie zamieszczane są w tygodniku szkolnym oraz na specjalnej tablicy informacyjnej.