Tworząc harmonogram dnia kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebami chłopców. Dlatego też stałe miejsce w naszym planie zajmuje rekreacja (najczęściej ruch na świeżym powietrzu) oraz dodatkowa porcja czytania. Także pory i sposób podawania posiłków zapewniają naszym uczniom odpowiedni komfort.

Harmonogram dnia

Zajęcia szkolne rozpoczynają się o 8:25 i kończą o 15:30.

Plan zajęć obejmuje przerwy na:

  • drugie śniadanie
  • obiad (oddzielnie zupa, oddzialnie drugie danie)
  • rekreację
  • czytanie w klasie

Dodatkowo część aktywności zaplanowana jest na zewnątrz budynku.

Lekcje obowiązkowe kończą się około 14:00 w klasach młodszych i o 15:30 (poza wyjątkami) w klasach starszych.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w zależności od możliwości od godziny 14:00 do 15:30.

Uczniowie nie odebrani do godziny 15:45, trafiają do świetlicy szkolnej.

Część zajęć może odbywać się także po 15:30.

Świetlica i odrabianie lekcji

Świetlica poranna rozpoczyna działanie o 7:30 i jest bezpłatna.

Świetlica popołudniowa* czynna jest od 15:45 do 17:00.

Odrabianie lekcji (dla chętnych) organizowane jest w godzinach od 14:00 do 15:30.

*świetlica jest dodatkowo płatna od godziny 16:00.