Dzięki programowi "Poczta szkolna" nasi uczniowie mają szansę napisać list do kolegi i doświadczyć szczególnej przyjemności, jaką daje otrzymanie zaadresowanej do siebie przesyłki.

Każda sala klas 0-III wyposażona jest w profesjonalną skrzynkę pocztową.

Chłopcy ćwiczą formy charakterystyczne dla listu i uczą się prawidłowego adresowania kopert.

Są w ten sposób zachęcani do pisania służącego naturalnej komunikacji i w tym samym do umacniania wzajemnych koleżeńskich relacji.

Dyżurni regularnie roznoszą przesyłki po klasach upewniając się, by trafiły do właściwych adresatów.