• Formacja w klasach I-III

  Formacja w klasach I-III

  Formacja w klasach 0-3 opiera się na programie 12 cnót. W każdym miesiącu wychowawca wprowadza i omawia z uczniami jedną cnotę. Poprzez wypełnienie ankiety samooceny uczniowie sami sobie wyznaczają cel na dany miesiąc, po czym samodzielnie rozliczają się z realizacji obranego przez siebie celu.

  więcej...

 • Formacja w klasach IV-VIII

  Formacja w klasach IV-VIII

  Formacja w klasach IV-VIII opiera się na programie Leader100. W każdym miesiącu podczas godzin wychowawczych uczniowie omawiają kolejne kompetencje wchodzące w skład programu, wypełniają indywidualne ankiety i planują miesięczny trening umiejętności związanych z wyznaczoną kompetencją.

  więcej...

 • Formacja dla Rodziców

  Formacja dla Rodziców

  Ponieważ tak istotny jest dla nas wspólny przekaz wychowawczy ze strony szkoły i rodziny, dbamy również o formację Rodziców naszych uczniów. Organizujemy comiesięczne wykłady na tematy związane z rodzicielstwem i wychowaniem, zachęcamy Rodziców do udziału w cyklicznych Dniach Skupienia (organizowanych niezależnie dla Pań i dla Panów) oraz blisko współpracujemy z Akademią Familijną, która oferuje unikalny program warsztatów umiejętności wychowawczych i kursów umacniających więzi małżeńskie i rodzinne.

  więcej...