Na wycieczkę, ze względu na liczebność klas udało się po pięciu uczniów z klas 0,1 i 2, oraz po czterech z klas trzecich. Celem wycieczki był plac zabaw, oraz lody. W programach motywacyjnych każdy z uczniów, bez wzglęsu na uzdolnienia, może zając wysokie miiejsce, ponieważ ich podstawą są dzienne oceny wystawiane za zachowanie oraz pracę na miarę swoich możliwości.