Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy startowej oraz klas I-VIII szkoły podstawowej. Przygotowaliśmy także program płynnego przejścia do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego do wybranej klasy na każdym z poziomów.
Decyzja o przyjęciu do naszej szkoły jest wypracowywana w atmosferze wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. Ważne jest aby była przemyślana i w pełni świadoma. Do szkoły przyjmowany jest nie tylko uczeń, ale cała rodzina.

Biuro rekrutacji: e-mail: zapisy@azymut.edu.pl, tel.: 512-332-740  


 • Etap I - Decyzja wychowawcza

  Rodzice, którzy decydują się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika", poznają najpierw model, który wybrali założyciele. Służy temu rozmowa z przedstawicielem szkoły, spotkanie z inną rodziną znającą już dobrze szkołę oraz (ewentualnie) udział w kliku wykładach i warsztatach organizowanych przez szkołę.

  więcej...

 • Etap II - Decyzja finansowa

  Następnie rodzice omawiają z dyrektorem ekonomicznym sposób podjęcia współodpowiedzialności materialnej. Przedmiotem rozmowy jest wysokość zarówno czesnego na opłacenie bieżących kosztów funkcjonowania szkoły, jak i tzw. rodzinny wkład inwestycyjny.

  więcej...

 • Indywidualne ustalenia finansowe

  W „Sterniku" rozmawia się z każdą rodziną indywidualnie po to, by pieniądze nie stały się przeszkodą dla rodzin chcących zaangażować się w dzieło wychowania swoich dzieci według opisanego wyżej modelu. Mówi się w tym wypadku o skrojeniu „ubrania na miarę".

  więcej...

 • Inne źródła finansowania

  Niemałe koszty ambitnego przedsięwzięcia edukacyjnego wymagają nieustannego poszukiwania sponsorów. Współodpowiedzialność za szkołę stymuluje wszystkich rodziców posyłających do niej swoje dzieci do aktywnego działania na tym polu.