ROK-owie są powołani do wspierania relacji między rodzinami z danej klasie w oparciu o dobre praktyki oraz dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz współpracy ze szkołą. Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w klasie (na przykład przez inicjowanie spotkań towarzyskich).

Rada Zarządzająca wybiera w każdej klasie przynajmniej jedno małżeństwo, które:

  • zna dobrze model wychowawczo-edukacyjny „Sternika" i zasady funkcjonowania szkoły
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania swoich dzieci
  • czuje się współgospodarzem szkoły

Rodziny poznają się po to, by nawzajem się doceniać, dostrzegać wartość, którą wnosi każda z nich, ponieważ każda rodzina jest wspaniała – liczna i nieco mniejsza, opiekująca się dzieckiem chorym i ciesząca się dziećmi wybitnie uzdolnionymi, zamożna i uboga. Razem tworzą unikalną społeczność. ROK-owie zajmują się wprowadzeniem nowoprzyjętych rodzin do społeczności szkolnej i dbaniem o miłą atmosferę.

ROK-owie omawiają także istotne sprawy dotyczące szkoły podczas licznych spotkań z dyrekcją.

Poza tymi działaniami ROK-owie realizują wiele istotnych inicjatyw związanych ze społecznością szkoły i jej funkcjonowaniem.

Dobre praktyki Rokowania:

  • „Randki klasowe” – czyli spotkania towarzyskie w gronie małżeństw mających dzieci w tej samej klasie
  • Wycieczki Ojców i Synów – realizowane co najmniej raz w roku w każdej klasie
  • liczne imprezy szkolne