Szczególne znaczenie dla powodzenia procesu wychowawczego ma współpraca oraz wzajemne zaufanie rodziców i nauczycieli. Szkoła i dom harmonizują się w ten sposób, wzmacniając nawzajem swój autorytet i dając dziecku poczucie bezpieczeństwa. Tutor jest osobą, która pełni kluczową rolę w budowaniu relacji ucznia i jego rodziców ze szkołą. Dzięki tutoringowi relacja ta staje się osobowa.

Rola i zadania tutora:

  • poznawać podopiecznego i budować z nim przyjazną relację;
  • wzmacniać ucznia, uświadamiając mu jego mocne strony i pomagając w pracy nad trudnościami;
  • pomagać podopiecznemu w wybieraniu celów i obszarów do pracy;
  • prowadzić regularne, indywidualne rozmowy z podopiecznymi i ich rodzicami;

W przypadku rodzin wielodzietnych zwykle tutor zajmuje się wszystkimi dziećmi z danej rodziny uczącymi się w szkole. Znając specyfikę rodziny, będzie w stanie lepiej pomóc każdemu z dzieci.

Głównym zadaniem tutora jest wzmacnianie roli rodziców w wychowaniu dziecka. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy tutora o dziecku w miejscu nauki, możliwe staje się wypracowanie konkretnych celów wychowawczych, które są realizowane równolegle w obu miejscach.