Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół prowadzonych przez Fundację Sternik Warszawa-Zachód oraz wspieranie tych placówek poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań pomocniczych.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa przy Przedszkolu i Szkołach „Promienie” oraz przy szkole „Azymut”, które prowadzone są przez Fundację Sternik-Warszawa Zachód.

Kontakt: http://nafali.org.pl