Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają około 30% swojego czasu. To szczególne miejsce, w którym rozwija się młody mężczyzna.

Uczeń szkoły „Sternika" powinien charakteryzować się przede wszystkim szacunkiem dla innych i duchem służby. Okazją do rozwoju tych cech są nie tylko lekcje i zajęcia pozalekcyjne, ale w szczególności interakcje z rówieśnikami, pomoc koleżeńska oraz dyżury szkolne.  Uczeń „Azymutu” ma za zadanie dbać o całościowy rozwój, szkoła wspomaga ten proces pielęgnując wartości i zasady rozwijające poszczególne sfery osobowości.


 • Umysł

  Umysł

  Uczniowie mają za zadanie dbać o poziom swojej wiedzy, rozwijanie talentów. Istotne w tym procesie są: ciekawość świata, potrzeba nieustannego rozwoju. umiejętność dopasowania się do sytuacji, Chętnie czytają, korzystając między innymi z codziennej przerwy na czytanie. Czytając uczą się kulturalnego argumentowania, rozwijają wiedzę o świecie. Na zajęciach szkolnych korzystają z możliwości poznawania natury, kultury i sztuki, nie pielęgnują ignorancji, rozwijają inteligencję i umiejętności matematyczno-logiczne. Korzystając z agendy i rozmów z tutorem uczą się planowania.

 • Ciało

  Ciało

  Uczeń Azymutu uczy się dbałości o zdrowie, higienę i zachowywanie ciała w dobrej kondycji. Zwraca też uwagę na zdrowe odżywianie – słodycze w szkole je tylko w czwartek. Rozwija pasję sportową korzystając ze zwiększonej liczby lekcji wychowania fizycznego, codziennej przerwy rekreacyjnej i pozalekcyjnych zajęć sportowych. Panuje nad swoim ciałem i jest wytrzymały fizycznie. Dba o schludny wygląd i czysty strój.

 • Duch

  Duch

  Dla ucznia Azymutu ważne jest życie zgodne z nauczaniem kościoła, miłość i poszanowanie bliźniego. Uczestniczy w formacji duchowej, korzystając ze szkolnych Mszy świętych i możliwości spowiedzi. Czyta rozwijające duchowo książki. Dba o dobrze ukształtowane sumienie oraz etyczne i moralne zachowanie.

 • Wola

  Wola

  Ucznia charakteryzuje wysoki poziom wewnętrznej motywacji, samodzielność, umiejętność do podejmowania działania. Jest wierny zasadom, pokonuje trudności pracą i uczy się podejmowania decyzji. Cechuje go posłuszeństwo, systematyczność, prawdomówność i sumienność. Potrafi wybrać większe dobro nad chwilową satysfakcję i zadowolenie.

 • Emocje

  Emocje

  Uczeń stara się poznać, zrozumieć, wychować i adekwatnie wyrażać swoje emocje. Dąży do tego, aby być empatyczny i wrażliwy, stara się być powściągliwy. Sprawnie rozwiązuje konflikty, nie ulega zbiorowym emocjom, okazuje innym zrozumienie.