W szkole „Azymut” prowadzony jest cykl warsztatów z technik efektywnego uczenia się, który został opracowany dla klas na każdym poziomie edukacyjnym.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość:

  • bliższego poznania własnych predyspozycji (kanały przyswajania informacji, inteligencje wielorakie)
  • praktycznego ćwiczenia takich umiejętności jak techniki pamięciowe („rzymski pokój”, zakładki liczbowe)
  • tworzenia graficznych notatek (mapy myśli)
  • doskonalenia sztuki prezentacji i argumentacji