W wychowaniu synów bardzo ważna jest rola ojca. Dlatego w naszej szkole organizujemy szereg aktywności angażujących ojców we wspólne działania z synami. Wyprawy Ojców i Synów to nasz sztandarowy program z tego zakresu. Męskie grono, często trudne warunki, czas przeznaczony wyłącznie na wspólne doświadczenia.

Dorastający chłopak potrzebuje męskich wzorców, które czerpie poprzez obserwację i spędzanie czasu z ojcem. To dlatego tak istotna jest obecność ojca w życiu syna.

Wyprawy to znakomita sposobność do wspólnego przeżywania przygody, nauki wartości poprzez działanie. Odbywają się dwa razy w roku szkolnym, na początku i pod koniec, w ten sposób ojcowie wprowadzają synów w rok szkolny i w wakacje poprzez męską przygodę.

Organizowane są przez ROK-ów, wybór terminu zawsze odbywa się tak, by wszyscy mogli wziąć udział w wyprawie. Wycieczki zmieniają się wraz z dorastaniem chłopców – z czasem wymagają od nich większej inicjatywy, umiejętności planowania. Te elementy pozwalają na wzmacnianie relacji ojców i synów oraz integrację społeczności szkolnej.