• Mistrz ortografii

  Mistrz ortografii

  Zajęcia dedykowane są uczniom klas 3-6, którzy przejawiają trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Celem zajęć jest pomoc w zrozumieniu i zapamiętaniu zasad ortograficznych poprzez atrakcyjne dla ucznia ćwiczenia i zabawy. W ten sposób wzmacniamy u chłopców wiarę we własne możliwości.

  więcej...

 • Mistrz kaligrafii

  Mistrz kaligrafii

  Zajęcia dedykowane są wszystkim uczniom, którzy przejawiają trudności w kształtnym pisaniu lub w utrzymaniu poprawnego chwytu pisarskiego. Celem zajęć jest podnoszenie sprawności funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz doskonalenie techniki pisania.

  więcej...

 • Logopedia dla chłopców

  Logopedia dla chłopców

  W naszej szkole prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne, którymi objęci są wszyscy uczniowie na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Wszyscy chłopcy, u których stwierdzone zostaną zaburzenia artykulacyjne, trudności w zakresie napięcia mięśniowego, sprawności aparatu artykulacyjnego lub konstruowania wypowiedzi, a także uczniowie ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami zostają objęci programem cotygodniowych zajęć logopedycznych.

  więcej...

 • Dobry Start

  Dobry Start

  W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja. Chodzi o to, by dziecko chciało pracować i podejmować wyzwania. Zajęcia „Dobry Strat” zostały zaprojektowane tak, by zachęcały dziecko, z klas 0-2 do pracy. Chłopcy uczęszczający na zajęcia „Dobry Strat” będą rozwijać nie tylko umiejętności czytania i pisania, ale także kompetencje emocjonalno-społeczne.

  więcej...

 • Plus Minus

  Plus Minus

  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas 0-3, którym z trudnością przychodzi nauka podstaw matematyki. Pomimo podejmowanego wysiłku, część dzieci nie potrafi poradzić sobie z pierwszymi zadaniami, nie rozumie ich matematycznego sensu i nie dostrzega zależności między liczbami. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im wsparcia na wczesnym etapie edukacyjnym i wzmocnienie ich motywacji do nauki tego kluczowego przedmiotu.

  więcej...

 • Treningi Umiejętności Społecznych

  Treningi Umiejętności Społecznych

  Chłopcy wykazujący trudności w zachowaniu lub w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym biorą udział w odbywających się raz w tygodniu zajęciach uspołeczniających, prowadzonych z podziałem na trzy grupy wiekowe.

  więcej...

 • Zajęcia z Ruchu Rozwijającego

  Zajęcia z Ruchu Rozwijającego

  Zajęcia są dedykowane dzieciom w wieku od 3 do 9 lat i ich rodzicom. Ruch Rozwijający W. Sherborne jest to zestaw zabaw i ćwiczeń pomagających dziecku poznać możliwości jego ciała, kształtować prawidłową postawę, a także pogłębiać relację z rodzicem.