Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy startowej oraz klas I-VIII szkoły podstawowej. Przygotowaliśmy także program płynnego przejścia do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego do wybranej klasy na każdym z poziomów.

Biuro rekrutacji: e-mail: zapisy@azymut.edu.pl, tel.: 512-332-740

 

Procedura zapisu to 3 proste kroki:

Krok 1 - wypełenienie formularza rekrutacyjnego - wstępna rezerwacja miejsca 

Krok 2 - rozmowa z dyrektorem szkoły 

Krok 3 - dzień testowy dla syna 

--

Wszystkie zainteresowane rodziny zapraszamy także na "wizytę w naszej szkole".

W ramach wizyty przewidujemy:

  1. Zwiedzanie naszej szkoły
  2. Spotkanie z dyrekcją 
  3. Kosultacje z nauczycielami

Istnieje także możliwość przysłania syna na cały dzień do szkoły. Będzie on jako potencjalny kandydat mógł uczestniczyć w lekcjach, przerwach, posiłkach, rekreacji czy czytaniu - słowem we wszystkich elementach dnia szkolnego. 

--

Najbliższy dzień otwarty: 21 kwietnia 2018 (sobota) - 10:00 - 13:00 ul. Staszica 1, Pruszków